_
_
_

Paul Twitchell

Paul Twitchell

Twitchell, Paul. Mahanta, Żyjący ECK Mistrz od 1965 aż do swego odejścia z fizyczności w 1971; przedstawił współczesne nauki Eckankar ludziom na całym świecie przez swe liczne książki, wykłady i pisma; jako duchowy przywódca Eckankar przyniósł tysiącom nowe życie i nadzieję. (Znany także jako Paulji albo Peddar Zaskq.)

Zaczerpnięte z A Cosmic Sea of Words: The ECKANKAR Lexicon
[Kosmiczne morze słów: Leksykon ECKANKAR]
autorstwa Harolda Klemp


Spuścizna Paula Twitchella

Jaka była misja duchowa Paula Twitchella i jaką spuściznę pozostawił poszukiwaczom prawdy? Przeczytaj dwa zdumiewające eseje dające wewnętrzny rzut oka na dokonania Paula jako współczesnego założyciela Eckankar.

Za kulisami z Paulem Twitchellem  Harolda Klemp
Wyjątkowa misja Paula, jak ją zrealizował, oraz ukryte prawa życia jakie ujawnił ludzkim poszukiwaniom prawdy.

Paul Twitchell w kontekście czasów Harolda Klemp
Szczere spojrzenie na drogę Paula do Mistrzostwa i rolę dynamicznych żyjących nauk we współczesnym świecie.

Archiwum Paula Twitchella
Duchowa i osobista historia współczesnego założyciela Eckankar

W 1984 i 1985 r., Sri Harold Klemp, Mahanta, Żyjący ECK Mistrz wygłosił kilka przemówień o Paulu Twitchellu – jego życiu i pisarstwie – na międzynarodowych seminariach Eckankar dla publiczności i członków Eckankar.

Przemówienia te szybko zostały wydane na kasetach, a później opublikowane w serii książkowej Transkryptów Mahanty Sri Harolda, dostępnych z Eckankar.

Łącza do tych doniosłych i historycznych przekazów do międzynarodowej publiczności:

Historia Paula Twitchella (Międzynarodowa Konferencja ECK Młodzieży 1984)
Na tropach korespondencji ● Epokowe wydarzenie ● Porządkowanie kawałków ● Podstawowe fakty ● Jego własny agent reklamowy ● Wczesne zobowiązania ● Wiszący na skale ● Dotykając oblicza Boga ● Żyjące Shariyat

Pisarstwo Paula Twitchella (Międzynarodowa Konferencja ECK Młodzieży 1984)
Prawdziwe porozumiewanie się ● Żywa historia ● Walka o Mistrzostwo ● Początki Eckankar ● Pierwsze książki i dyskursy ● Ostatni rok Paula ● Mistrz kompilator ● Rzeczywisty fundament ● Śmierć ideału ● Inny sposób używania twojego słowa ● Znajdywanie prawdy ● System bibliotek na planach wewnętrznych

Paul Twitchell, człowiek, części 1 i 2 (Światowe Seminaria ECK w 1984 i 1985 r.)
Duchowy podróżnik ● Trudna misja ● W przeddzień odejścia ● Najwyższa służba Bogu ● Osoba od public relations ● Pieczątka aprobaty Paula ● Wczesny trening ● Okres wiszącego na skale ● Pradawna nauka Podróży Duszą ● Przyszłość ECK ● Patrząc na przeszłość z powodu duchowych lekcji ● Rozumienie wewnętrznych doświadczeń ● Minusy silnego intelektu ● Wychodzenie z przesłaniem ECK ● Co to jest Podróż Duszą? ● Uczenie się praw duchowych ● Polerowanie Duszy ● Syndrom uszczęśliwiającego na siłę ● Siedziba Mocy ● Moc HU ● Rzeczywistość Światła i Dźwięku ● Poszukiwanie boskiej zasady ● Cel każdego ECK wtajemniczonego

Duchowe poszukiwania Paula Twitchella (Światowe ECK Seminarium 1985)
Podążanie pojedynczą ścieżką ● Przepowiednie przypisywane Paulowi ● Wolna wola ● Duchowe poszukiwanie Paula ● Przestrzeganie dyrektyw Ducha Świętego ● Świadomość Chrystusa i Świadomość Mahanty ● Jak rośnie świadomość ● Paul definiuje Eckankar ● Siła miłości w życiu Paula ● Pragnienie Urzeczywistnienia Boga ● Pracując z wyższą świadomością ● Badanie życia Paula ● Poszukiwanie miłości przez Paula

Następujące wzięte z życia opowiadania napisali ludzie mający nadzwyczajne doświadczenia z Paulem Twitchellem w duchowych światach, przed i po poznaniu Eckankar:

Jesteś tutaj:
Eckankar w PolsceCo to jest EckankarECK mistrzowie → Paul Twitchell