_
_
_

Za kulisami z Paulem Twitchellem

Sri Harold Klemp

Paul Twitchell okazał się być mistrzem kompilatorem rozproszonej mądrości, którą połączył w ścieżce znanej nam jako ECKANKAR.

Kiedy pradawne tajemnice zbaczają tak daleko, że tylko zniekształcone fragmenty pozostają w pamięci ogółu, wówczas Adepci Zakonu Vairagi wysyłają wybranego spośród siebie aby przywrócił prawdę, taką jaką jest, w dziedzinie materialnej.

Paul posiadał niesamowitą umiejętność przedstawiania ludzkiej kondycji poprzez dzieła zostawione przez innych autorów. Lecz prowadził ich wysiłki krok dalej. Przerabiał zarodki idei tak, aby pasowały do większej, bardziej przykuwającej uwagę duchowej struktury. Zręcznie przedstawiał temat siły wyobraźni jako szczególny talent Duszy do przetrwania w każdym wszechświecie stworzenia.

Osobliwą rzeczą jednak jest słyszeć jak Paul kiedyś mówił o Przedsionkach Los w poezji Williama Blake’a, kiedy Blake wydaje się wcale nie użył tego zwrotu.

Blake podjął próbę zademonstrowania siły widzenia Duszy na Ścieżce Czasu, jednak wątpliwe jest by kiedykolwiek uzyskał obraz tego tak konkretny, jak obraz Paula martwych warunków przeszłości, nabierających życia tylko wtedy kiedy oświetla je światło Duszy. Najbliższa wzmianka jaką Blake robi o Przedsionkach Los jest „Los’s Halls” [Przedsionki Los]. Jednak nawet to robiąc, Blake nie dostrzega kontekstu, który ożywia przeszłe żywoty spędzone w skądinąd pozbawionym życia, przejmująco wilgotnym korytarzu czasu.

Tak więc Paul rzeczywiście uchwycił obraz poza obrazem Blake’a i zapisał go jako konkretną rzeczywistość – obraz który wydzielił i zidentyfikował jako serce daru Blake’a dla literatury duchowej.

Los jest ważnym wkładem do źródła duchowej doktryny, bo jest to twórcza wyobraźnia. Władca czasoprzestrzennych wszechświatów usidlił Duszę i zredukował wszystkie z Jej spostrzeżeniowych mocy do doznań ludzkiego ciała. Człowiek więc zatracił swoją pierwotną wolność ze strachu i posłuszeństwa wobec autorytetu zewnętrznego, kaleka poetyckiego geniuszu mieszkającego w nim. Boska wyobraźnia jest jedyną zdolnością, która może uczynić człowieka boskim, bo działa w zgodzie z prawami ECK (Ducha Świętego). W przeciwnym razie człowiek jest z góry skazany na piekło swego własnego małego ja.

Paul był ponadto rzecznikiem Prawa Ekonomii. Podczas gdy prawdą jest, że Alice Bailey i inni okultystyczni pisarze zapisali o tym swoje opinie, Paul był tym, który podał związek i wyraźne powody dlaczego trzeba to prawo skrupulatnie badać ażeby zgromadzić siły, które pojawiają się w Samorealizacji i Realizacji Boga.

To prawo jest boskim napięciem stojącym za wszystkimi działaniami i zachowaniem w naturze, tak aby żadna siła nie była kiedykolwiek zgubiona czy źle zużyta.

Wtajemniczeni wyższych kręgów w ECK rozwijają się tylko do takiego stopnia w jakim postrzegają jak Prawo Ekonomii rządzi orbitami obiektów w każdej makrokosmicznej czy mikrokosmicznej kreacji. Obejmuje to spójne atomy w ludzkim ciele. Zasada ta jest sposobem działania ECK Mistrzów, którzy realizują swoje misje z prostotą i wdziękiem. Rozbrzmiewają oni Muzyką Boga. Wymusza ona ich każdy impuls i uczynek. Z każdego wydatkowania myśli i energii wynoszona jest największa korzyść; a ten kto porządkuje swoje życie wokół porozumienia ze Światłem i Dźwiękiem ECK jest pewien, że każdy problem ma gotowe rozwiązanie w zasięgu ręki.

Paul wymiótł w kąty i poruszył formy myślowe, które leżały drzemiąc przez wieki. Wiedza zebrana ze źródłowych manuskryptów Shariyat-Ki-Sugmad ma fundamentalne znaczenie dla kogoś, kto ma aspiracje być Współpracownikiem Boga. Rzeczywiście, źródłem z którego wypływają pisma ECK jest Pradawna Ewangelia, zebrana przez Dziewięciu Milczących, których głównym obowiązkiem jest zbierać i sortować niezmienne prawa obejmujące każdą zmarszczkę w życiu.

Biblioteka obok głównej Świątyni Mądrości w Sahasra-Dal-Kanwal na Planie Astralnym jest ogromnym miejscem wielu przestronnych działów.

W magazynie archiwalnym spoczywa manuskrypt wyciągnięty z głównego tekstu Shariyat, ściśle strzeżonego w nawie głównej Świątyni Askleposis. Paul, ja oraz pewni wyznaczeni pisarze prowadzą badania tego archiwalnego materiału, kiedy piszą swoje własne książki. Faktycznie, zdecydowana ręka Paula naznaczyła lewy margines tego źródłowego manuskryptu obszernymi notatkami.

Paul opowiadał kiedyś jak Nieznani Mistrzowie zarządzają dystrybucją wiedzy na wszystkie poziomy rozumienia wśród ludzi. Każdym tematem w Shariyat zajmują się punkt po punkcie – lecz na osiem bądź więcej różnych sposobów – a każdy oddzielny paragraf przedstawia inaczej najważniejszy punkt centralnej idei dla innego obszaru świadomości. Paul oraz pisarze dostający się do tych archiwów nauk tajemnych wybierają poziom paragrafu, jaki najdokładniej pasuje do duchowej dojrzałości ich czytelników.

Paul i inni ECK Mistrzowie zostawiają bezcenne klejnoty wglądu, które oczekują jedynie na naszą determinację aby uczynić je żyjącymi ideałami, by wygładzić nasze własne poczynania w życiu. Opowiedział o sposobach samoochrony ciała i dlaczego te praktyczne metody działają.

Jednak niektórzy krytycy mogą powiedzieć, że zbyt wiele uwagi poświęca się Paulowi i przeszłości. Po cóż wracać do dnia wczorajszego? Teraźniejszość jest teraz.

Prawda, lecz Paul zaproponował miejsce w pierwszym rzędzie, aby być świadkiem jak ECK przeprowadziło go przez obszary psychiczne i umysłu, które niepokoją tak wielu z nas. Jego podróż przyniosła mu ostatecznie czystą duchową realizację Mahanty, co jest naturalną tęsknotą każdej Duszy, włącznie z tobą.

Nauki ECK – zarówno prace Paula jak i moje własne – odsłaniają sposoby rozwoju ku ECK Mistrzostwu. Są inspiracją dla wszystkich czujących płomień Boga, ponaglający ich do mówienia ludzkości o głośnych prawdach ECK.

Człowiek Boga jest prowadzony przez Ducha Boga, ECK. Jest On bosko bezlitosny w tym, jak udziela większej świadomości. A gdyby ktoś kiedyś przelotnie ujrzał SAMĄ Najwyższą Istotę, może odtąd żyć jedynie wewnątrz JEJ Dźwięku i Światła. Człowiek naraża na szwank ten delikatny związek tylko do ryzyka duchowej śmierci.

Paul zebrał i skondensował stare ezoteryczne pojęcia w jedną istotną grupę w celu późniejszego rozprowadzenia wśród wielbicieli Boga takich jak ty. Nauki ECK jednakże ledwie są objęte przez jakikolwiek ziemski manuskrypt, bowiem prawda przyćmiewa wszelkie ludzkie rozumienie. Nasze mierzalne doświadczenie jest ostatecznym talonem prawdy.

Przeto przynajmniej raz w ciągu dnia pozwól, aby Dźwięk i Światło ożywiły niższe stany twojego jestestwa duchowymi impulsami.

Różne poziomy umysłu mogą reagować zbyt mocno na pośpiech życia codziennego i uczynić nas nerwowymi i rozgniewanymi. Mnóstwo innych negatywnych cech próbuje ściągnąć nas z duchowej drabiny, zostawiając nas poirytowanymi i nie w humorze. Sprowadza to więcej komplikacji, a my szalejemy aby odnaleźć magiczne eliksiry bądź panaceum kamienia filozoficznego. W naszym szaleństwie zapominamy że pomoc jest tak blisko jak kilka chwil w kontemplacji z Wewnętrznym Mistrzem. Wypróżnij wszystkie problemy z pojemników swojego umysłu, ponieważ to spotkanie z Mahantą, Żyjącym ECK Mistrzem jest błogosławionym sakramentem w Najświętszym Miejscu.

Uwolnij swój umysł od komplikacji i zmartwień, a cichy wiatr Boga wejdzie do świętej świątyni świadomości w twoim sercu. Kilka cichych chwil uwagi na oczach Mahanty ukoi niepokój i da ci odwagę. Krótki moment kontemplacji można zrobić gdziekolwiek, nawet w swoim samochodzie na parkingu.

Kiedy napięcie rozluźnia się, to tylko chwila zanim uzdrawiający strumień ECK rozpocznie leczenie ciebie.

Lęk, zwątpienie i niepewność czynią życie wątpliwym przedsięwzięciem. Kiedy Dusza wzrasta w świadomości, stajesz się bardziej stanowczy w tym czego chcesz od życia. Jest to owocem z ziarna rozszerzającej się świadomości. Jest to dziedzictwo ECK dla ciebie.

Jesteś tutaj:
Eckankar w PolsceCo to jest EckankarECK mistrzowiePaul Twitchell → Za kulisami z Paulem Twitchellem