ECKANKAR, Religia Światła i Dźwięku Boga

Co to jest ECKANKAR?

Eckankar jest pradawną mądrością na dzisiaj. Jego nauki, ponownie wyjawione w 1965 r. podkreślają wartość osobistych doświadczeń jako najbardziej naturalnej drogi powrotnej do Boga. Jakie by nie było twoje przygotowanie religijne, nauki te pokazują jak patrzeć i słuchać wewnątrz siebie – by rozszerzyć świadomość i cieszyć się duchową wolnością. Zobacz jak prowadzić szczęśliwe, zrównoważone i produktywne życie. I umieść codzienne troski w pełnej miłości perspektywie.

Podstawowe przekonania Eckankar

Duchowa wolność w tym życiu

Duchowy przywódca Eckankar

Harold Klemp, Mahanta, Żyjący ECK Mistrz

HU: pieśń miłości do Boga

Śpiewaj HU by doświadczyć boskiej miłości i opieki

Sny: źródło wewnętrznej prawdy

Spójrz na swe sny z duchowej perspektywy

Historia Eckankar

Pradawna nauka, Eckankar został ponownie wprowadzony przez Paula Twitchella w 1965 r.

Eckankar, Religia Światła i Dźwięku Boga
Jeśli chciałbyś skontaktować się z Eckankar w Polsce, możesz napisać na adres

ECK Mistrzowie

Czy twój anioł stróż albo przewodnik jest ECK Mistrzem?

Światło i Dźwięk Boga

Bliźniacze aspekty Ducha Świętego

Duchowe Ćwiczenia ECK

Ćwiczenia duchowe budujące duchową witalność i świadomość

Podróż Duszą

Odzyskaj punkt widzenia swej prawdziwej jaźni – Duszy

Członkostwo Eckankar

Krok do zaawansowanego duchowego rozwoju – informacja o członkostwie

ECKANKAR JournalOsobiste doświadczenia w Świetle i Dźwięku Boga

zaczerpnięte z Eckankar Journal: opowiadania studentów Eckankar którzy znaleźli praktyczne, codzienne przewodnictwo w duchowych naukach ECK.

Bezpłatne książki i informacje dostępne z EckankarBezpłatne książki Eckankar i informacje

Pobierz dwie bezpłatne książki i informacje o Eckankar po angielsku, francusku, niemiecku lub hiszpańsku z głównej strony Eckankar (po angielsku).

O ECKANKAR: Przegląd Eckankar i jego nauk

Krótkie streszczenie w formacie PDF

Słowniczek terminów ECKJesteś tutaj:
Eckankar w Polsce ⇒ Co to jest Eckankar